U, de petitionaris

Geen crematorium in Centrum Amsterdam-Noord

299 ondertekeningen

De besluitvorming van het Dagelijks Bestuur van het Stadsdeel Amsterdam-Noord voor een onnodig crematorium op de Noorderbegraafplaats, te midden van bestaande en nieuw te bouwen woonwijken, is discutabel. Onnodig omdat in de nabije omgeving voldoende crematoria zijn met (over) capaciteit (Nieuwe Ooster, Westgaarde, Zaandam en Purmerend) en nog komen (Zorgvlied en Landsmeer).

Sinds 2007 is er uitgebreid verweer vanuit omwonenden tegen de komst van een gemeentelijk crematorium op de Noorderbegraafplaats. Dit verweer richtte zich op gebrek aan onderzoek naar alternatieve locaties, overrulen van het groenbeleid (bouwen in de Hoofdgroenstructuur), parkeer- en verkeerproblemen, gezondheidsrisico’s en financiële haalbaarheid. Op 1 mei 2010 werden al 465 schriftelijke handtekeningen tegen de komst van een crematorium aangeboden aan verantwoordelijk wethouder Paquay. Een contra-expertise rapport op aanvraag van de bewonerscommissie Jeugdland laat zien dat de exploitatie van de Noorderbegraafplaats (€ 9.4 miljoen in 2010 vs € 4.8 miljoen in 2005) zowel met als zonder crematorium niet rendabel is of zal worden, en tot grote financiële verliezen zal leiden de komende jaren mede omdat het beoogde aantal crematies en de benodigde extra begrafenissen niet haalbaar zijn gezien de sterfteprognose in Amsterdam.

Desondanks verkreeg het Stadsdeel op 12 januari 2011 een bouwvergunning eerste fase. De bouw moest worden uitgesteld omdat de aanbesteding van het nieuwbouwproject niet volgens de geldende regels was verricht, leidend tot een boetebeding van bijna € 40.000 aan rouwcentrum PC Hooft.

Op 5 december 2011 diende het beroep tegen het ingediende projectbesluit. De rechtbank van Amsterdam heeft het ingestelde beroep gegrond verklaard en het bestreden projectbesluit vernietigd. Het besluit is onderuitgegaan op het punt van haalbaarheid en behoefte. De rechtbank achtte het uitgevoerde onderzoek van O&S uit 2006 (een telefonische enquête onder 603 autochtone Noorderlingen) onvoldoende ter onderbouwing van het besluit. Inmiddels heeft het stadsdeel in februari 2012 een herstelbesluit geschreven en hoger beroep ingesteld bij de Raad van State. Tegen het herstelbesluit is een zienswijze geschreven en tegen het hoger beroep is een verweerschrift bij de Raad van State ingediend en verweerd op 26 juli 2012 in Den Haag. Inmiddels is voor de 2e maal door de Raad van State een verlenging aangevraagd van 6 weken om tot een uitspraak te komen.

Petitie

Wij

Omwonenden van de Noorderbegraafplaats en andere betrokkenen

 

constateren

dat er geen noodzaak is voor een crematorium op de Noorderbegraafplaats omdat er een dalende trend is in het aantal crematies in Amsterdam en overcapaciteit bij de bestaande crematoria. Het Stadsdeel legt adviezen naast zich neer van wetten, instanties en randvoorwaarden van het Principebesluit en houdt vast aan een crematorium in een dichtbevolkt CAN. Zij ontkent dat er schadelijke uitstoot is en gaat voorbij aan lange termijn effecten hiervan.

 

en verzoeken

Het Stadsdeel Amsterdam-Noord af te zien van een onnodige verbrandingsindustrie in het prachtige park van de Noorderbegraafplaats. Het achterwege laten van een crematorium bij de renovatie van de bestaande voorzieningen levert een bezuinigingspost in tijden van economische crisis. Zij moet een lange termijn visie aan nemen en een goede ruimtelijke ordening nastreven. Een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving trekt mensen aan en houdt ze vast.

Het antwoord

Het crematorium is er gekomen

 

Huidige status

Deze petitie staat niet open om ondertekeningen te verzamelen.

 

Details

Ontvanger:
Amsterdam 
Petitieloket:
Einddatum:
01-12-2016 
Status:
Beantwoord 
Petitionaris:
Petra J. Hajenius 
Website:

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

Het crematorium is er gekomen

31-07-2017